Select Page

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn PHẦN I Ông Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, đồng thời cũng là người khai sáng ra Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu. CHƯƠNG MỘT. DẪN NHẬP Sự tổ chức chính trị muốn đưa đến...

read more

Tiểu sử Đảng Trưởng

1914-1946 Đảng Trưởng Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, đồng thời cũng là người khai sáng ra Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu. Ông tên thật là Trương Tử Anh, tên lúc sơ sinh là Trương Khán, bí danh...

read more

CHÍNH ĐỀ

Lá cờ thiêng lá cờ dân tộc

Lá cờ thiêng lá cờ dân tộc Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương vì cờ thiêng mà anh chiến đấu vì tự do mà anh không sờn bao gian nan đầy gian khổ nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mãi đứng thẳng dòng sữa mẹ đong đầy ngọc cờ vàng phất phới...

read more

TIỀP BƯỚC CHA ANH

DIỄN ĐẢN

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

TỨ BỎ ĐỊA NGỤC ĐỎ

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.