Lá cờ thiêng lá cờ dân tộc Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương vì cờ thiêng mà anh chiến đấu vì tự do mà anh không sờn bao gian nan đầy gian khổ nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mãi đứng thẳng dòng sữa mẹ đong đầy ngọc cờ vàng phất phới...

read more