Friday, January 28, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

PHÂN ƯU

*****

          Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn và thương tiếc

Đồng Chí LỤC PHƯƠNG NINH

Pháp Danh: MINH ĐỨC

Bí Danh: Hoàng Chí Tâm

Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng

Ủy Viên Trung Ương Đảng Đặc Trách Quốc Nội

 

Cựu Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.
Tốt nghiệp Khóa 3 phụ, Cựu Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức.
Đă từ trần vào lúc 07 giờ 21 phút, tối thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2011.
( nhằm ngày 16 tháng 12 năm Canh Dần )
tại Carmel Mountain Rehabilitation & Healthcare,
Thành phố San Diego, California, USA.


Hưởng thọ 84 tuổi.

Tri ân, Tưởng tiếc một Đồng chí ưu tú và trung kiên đă cống hiến cả đời cho Đảng để phục vụ Tổ Quốc.

Thành Kính Phân ưu cùng Đại Gia Đ́nh Đồng Chí và  nguyện cầu hương linh sớm văng sinh Phật Quốc

CỐ VẤN ĐOÀN:
 
Phạm Đăng Cảnh, Đào Nhật Tiến, Quốc Vinh,

Nguyễn Văn Ngải, Vơ Đại Tôn.

CHỦ TỊCH ĐẢNG:                       Lâm Thủy

CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT:         Bùi Anh Ca

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH:            Trần Trọng Đạt